Δημήτριος Χ. Μιχαλάκος
Τεπελενίου 18
Παπάγου, 15669
Αθήνα
τ. 6936526071

Αριθμός μητρώου ΕΕΤΤ: 91379

Κόστος καταχώρησης ονόματος χώρου: 24,39 ευρώ (+ ΦΠΑ) / 2 έτη
Κόστος ανανέωσης ονόματος χώρου: 24,39 ευρώ (+ ΦΠΑ) / 2 έτη